Terapia traumy

Terapia traumy - Somatic Experiencing® i SOMA Embodiment®


Naszą szeroką ofertę kierujemy do osób szukających poprawy jakości i komfortu własnego życia w obszarze psychicznym, emocjonalnym i fizycznym.
 • Jeżeli odczuwasz dyskomfort, ciągły niepokój lub zauważasz trudności w codziennym życiu w sferze zawodowej lub prywatnej, 
 • jeśli masz trudności w komunikacji z innymi ludźmi, bliskimi, współpracownikami lub nie potrafisz poradzić sobie z trudnymi, zalewającymi emocjami, 
 • jeżeli czujesz fizyczny ból w ciele, towarzyszące mu napięcia, zaburzoną koncentrację,
 • jeśli w Twoim życiu wydarzyło sie coś trudnego, traumatycznego z czym sobie nie radzisz lub jakiekolwiek traumatyczne wydarzenia z przeszłości, utrudniają w sposób odczuwalny Twoje funkcjonowanie na co dzień, 
to nasza oferta jest dla Ciebie. 

Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing® to skuteczna psychoneurologiczna metoda leczenia zespołu stresu pourazowego PTSD, Traum psychicznych i emocjonalnych z wczesnego dzieciństwa, traum rozwojowych oraz wszelkich urazów związanych z nieprawidłowymi, zaburzonymi czy patologicznymi relacjami. SE® opiera się na założeniach, poprzedzonych gruntownymi badaniami z zakresu neurologii, biologii, fizjologii i psychologii człowieka, mówiących o tym, że aby efektywnie i praktycznie uzdrowić Traumy, niezbędna jest praca w obrębie wszystkich kanałów ludzkiego doświadczania jednocześnie. Podczas sesji skupiamy się więc na odczuciach fizycznych i wszelkich doznaniach, które dotyczą ciała; na wyobrażeniach i odczuciach zmysłowych pochodzących z wszystkich pięciu zmysłów; na zachowaniu, na impulsie do ruchu pojawiającym się w ciele, mimowolnym, niezamierzonym jak i uświadomionym; na wszelkich naszych emocjach, uczuciach i stanach emocjonalnych oraz na wszystkim, co wiąże się z procesami poznawczymi, nazywaniu, kategoryzowaniu, nadawaniu sensu i znaczenia. Co więcej, pendulujemy także między wirem Traumy a zasobami zewnętrznymi i wewnętrznymi klienta. Tylko całościowe, holistyczne podejście do tematu traumy umożliwia nam skuteczną pracę i renegocjację traumatycznego doświadczenia. 
Według Petera Levina wybitnego, amerykańskiego psychologa i psychoterapeuty zajmującego się dziedziną stresu i traumy od ponad 45 lat, twórcy metody Somatic Experiencing®,  trauma  dotyczy  utraty  więzi – z samym sobą, z własnym ciałem, z bliskimi, z rodziną, z innymi osobami oraz całym otaczającym nas światem. Często jest trudna do rozpoznania. Czasem postępuje powoli bez znaczących objawów, co w długoterminowej perspektywie powoduje, że przyzwyczajamy się do subtelnych zmian, choć nie do końca rozumiemy ich źródło. Trauma powoduje, że cały czas żyjemy przeszłością, utykamy w przeszłości i nie doświadczamy w pełni życia w tu i teraz. Każde doświadczenie, które przeżyliśmy mamy zapisane w ciele. Żyjemy i doświadczamy poprzez ciało i dzięki naszemu ciału. Odbieramy bodźce przez zmysły: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk oraz różnego rodzaju receptory: interoreceptory, neuroreceptory, chemoreceptory, proprioreceptory. To one nas prowadzą. 

SOMA-Embodiment® to metoda stworzona przez dr Sonię Gomes - dr psychologii klinicznej, zaawansowanego praktyka rolfingu, SE International Senior Faculty Member of SEI 
(Somatic Experiencing ® Institute in USA)

Soma Embodiment® polega na świadomym podążaniu za odczuciami w ciele, zauważaniu odczuć zmysłowych; śledzeniu tonusu mięśniowego oraz byciu w kontakcie z poczuciem grawitacji i poczuciem ciężkości własnego ciała. 

Tworząc tę metodę Sonia Gomes bazowała na koncepcjach: 
 • psychofizjologicznego zrozumienia traumy Petera Levine’a, 
 • technicznych aspektach Integracji Strukturalno-Ruchowej Idy Rolf, 
 • Teorii Poliwagalnej Stephena Porgesa
 • Funkcjach Tonicznych i Analizie Ruchu Huberta Godarda. 
 • Psychologii Ekologicznej dr Jamesa Gibsona
 • Henri Wallon, Donald Winnicott i André Bullinger również wnieśli wiele do tej metody.
Można śmiało powiedzieć, że SOMA® to wisienka na torcie Somatic Experiencing®. Doskonale uzupełnia terapię stworzoną przez Petera Levina. Pracując z traumą tymi metodami trudno czasem odróżnić jedną metodę od drugiej - tak wzajemnie łączą się i przeplatają. 
Somatic Experiencing® i SOMA Embodiment® to mistrzowskie połączenie możliwości pracy z traumą, dzięki któremu terapeuta i klient mogą wspólnie bardzo efektywnie pracować z trudnymi doświadczeniami.

Na zdjęciu: z Sonią Gomes i koleżanką psychologiem klinicznym.
Przyczyny powstania traumy mogą być bardzo różne i kategoryzują doświadczenia w zależności od czasu powstania. 
Definiujemy więc traumę prenatalną, okołoporodową, wczesnodziecięcą, rozwojową, szokową...

Czynniki wpływające na powstanie traumy prenatalnej to m.in. 
 • fizyczne lub emocjonalne zdrowie matki - mama straumatyzowana, depresyjna, zdysocjowana lub niespokojna,
 • relacje między matką a ojcem - stosunek ojca do ciąży - nieobecność fizyczna lub emocjonalna ojca dziecka, porzucenie matki w ciąży,
 • atmosfera w rodzinie - śmierci, wypadki, zdarzenia losowe, wojenne, przesiedlenia, głód, poczucie winy, wstyd,
 • poważne rozważanie aborcji
Trauma okołoporodowa może być związana ze śmiercią matki podczas porodu, z porodem przedwczesnym lub długim, trudnym i bolesnym 
a także z długim okresem przebywania w inkubatorze lub szpitalu i niewystarczającym kontaktem fizycznym z matką.
Trauma wczesnodziecięca jest wywoływana przez doświadczenia związanie z zaniedbaniem, zagrożeniem, nadużyciem, zwłaszcza przy długotrwałej ekspozycji na te sytuacje. 
Niedojrzali, nieporadni życiowo rodzice, matki, ojcowie niedostrojeni do podstawowych potrzeb dziecka,  porzucający dziecko lub pozostawiający dziecko samo na długie okresy, przemoc fizyczna, psychiczna i emocjonalna wywiera ogromny, niszczący wpływ na rozwój dziecka. 
Nie wykształca się wtedy bezpieczna, oparta na zaufaniu więź z mamą i tatą. Wykształcają się za to u dzieka pewne strategie przetrwania aby móc przeżyć w niesprzyjającym środowisku a przede wszystkim dziecko odcina czucie, często wchodząc w zamrożenie, stany dysocjacyjne, zamarcia. 
Często te strategie z dzieciństwa stosujemy w dorosłym życiu nie będąc do końca świadomym, że "nikogo nie potrzebuję, poradzę sobie sam..."  lub "nie lubię się przytulać i nie potrzebuję dotyku"  ma swoje początki dawno, dawno temu.
Sesje terapii traumy dla dorosłych prowadzone metodą Somatic Experiencing® i SOMA Embodiment® to rozmowa terapeutyczna skierowana głównie na rozpoznawanie odczuć płynących z głębi ciała, koordynację zmysłów, poczucie orientacji w przestrzeni, poczucie grawitacji i ugruntowanie. Balansujemy między odczuciami mającymi swoje źródła w doświadczonej wcześniej traumie, wyobrażeniami, ruchem wypływającym z ciała, emocjami, przestrzenią kognitywną a zasobami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz systemem zaangażowania społecznego. Staramy się zwrócić uwagę na każdy pojawiający się, wychodzący z ciała ruch i na bardzo subtelne odczucia komfortu i dyskomfortu. Terapia ta umożliwia odnowienie kontaktu z własnym ciałem, uwolnienie trudnych emocji i napięć utrzymywanych czasem w tkankach latami, rozluźnienie i zwiększenie przepływu energii a także poprawienie czucia swoich zasobów wewnętrznych. Somatic Experiencing® opiera się na obserwacji dziko żyjących zwierząt, które pomimo stałego zagrożenia jakie niesie ze sobą życie w środowisku naturalnym, bardzo rzadko ulegają traumie i nie wykazują cech PTSD czyli zespołu stresu pourazowego, co w ogromnym stopniu dotyczy ludzi. Zwierzęta korzystają z wrodzonych mechanizmów regulowania i rozładowywania wysokiego poziomu pobudzenia związanego z zachowaniami obronnymi nastawionymi na przetrwanie. Dzięki tym mechanizmom zwierzęta mają wrodzoną odporność na traumę i nawet po bardzo groźnych doświadczeniach, są w stanie płynnie wrócić do normalnego życia i funkcjonowania.
Nieszczęściem człowieka w tym wszystkim jest to, że jako ssak lepiej rozwinięty i uplasowany wyżej w hierarchii rozwoju dysponuje korą nową czyli intelektem, a w związku z tym kontrolą, a także układem limbicznym, który odpowiada za zachowania emocjonalne i społeczne, więc nie pozwala sobie na zachowania wynikające z wrodzonych mechanizmów regulacji płynących z mózgu gadziego, dzięki którym możemy uwolnić napięcia. 
Kultura, religia i przekazy rodzinne kategorycznie dyskryminują pewne zachowania i reakcje, co powoduje, że jesteśmy podatni na straumatyzowanie jak żaden inny ssak. 

Dobrą wiadomością jest to, że impuls do pozbycia się napięcia i traumy z ciała jest aktywny całe życie i w dowolnym momencie, nawet po wielu latach, możemy wrócić do trudnego doświadczenia i uwolnić się od tego, co nas ogranicza. Są takie doświadczenia, po których bardzo trudno się podnieść, ale zawsze można sobie pomóc i dać sobie szansę na lepsze, pełniejsze życie.
Copyright ©2021 AKADEMIA PRACY Z CIAŁEM, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem