Terapia traumy

Somatic Experiencing®


Somatic Experiencing® to skuteczna psychoneurologiczna metoda leczenia zespołu stresu pourazowego PTSD, Traum psychicznych i emocjonalnych z wczesnego dzieciństwa, traum rozwojowych oraz wszelkich urazów związanych z nieprawidłowymi, zaburzonymi czy patologicznymi relacjami. SE® opiera się na założeniach, poprzedzonych gruntownymi badaniami z zakresu neurologii, biologii, fizjologii i psychologii człowieka, mówiących o tym, że aby efektywnie i praktycznie uzdrowić Traumy, niezbędna jest praca w obrębie wszystkich kanałów ludzkiego doświadczania jednocześnie. 

Podczas sesji skupiamy się więc na odczuciach fizycznych i wszelkich doznaniach, które dotyczą ciała; na wyobrażeniach i odczuciach zmysłowych pochodzących z wszystkich pięciu zmysłów; na zachowaniu, na impulsie do ruchu pojawiającym się w ciele, mimowolnym, niezamierzonym jak i uświadomionym; na wszelkich naszych emocjach, uczuciach i stanach emocjonalnych oraz na wszystkim, co wiąże się z procesami poznawczymi, nazywaniu, kategoryzowaniu, nadawaniu sensu i znaczenia. Co więcej, pendulujemy także między wirem Traumy a zasobami zewnętrznymi i wewnętrznymi klienta. Tylko całościowe, holistyczne podejście do tematu traumy umożliwia nam skuteczną pracę i renegocjację traumatycznego doświadczenia. 
Według Petera Levina wybitnego, amerykańskiego psychologa i psychoterapeuty zajmującego się dziedziną stresu i traumy od ponad 45 lat, twórcy metody Somatic Experiencing®,  trauma  dotyczy  utraty  więzi – z samym sobą, z własnym ciałem, z bliskimi, z rodziną, z innymi osobami oraz całym otaczającym nas światem. Często jest trudna do rozpoznania. Czasem postępuje powoli bez znaczących objawów, co w długoterminowej perspektywie powoduje, że przyzwyczajamy się do subtelnych zmian, choć nie do końca rozumiemy ich źródło. Trauma powoduje, że cały czas żyjemy przeszłością, utykamy w przeszłości i nie doświadczamy w pełni życia w tu i teraz.

Sesje terapii traumy dla dorosłych prowadzone metodą Somatic Experiencing® i SOMA Embodiment® to rozmowa terapeutyczna skierowana głównie na rozpoznawanie odczuć płynących z głębi ciała, koordynację zmysłów, poczucie orientacji w przestrzeni, poczucie grawitacji i ugruntowanie. Balansujemy między odczuciami mającymi swoje źródła w doświadczonej wcześniej traumie, wyobrażeniami, ruchem wypływającym z ciała, emocjami, przestrzenią kognitywną a zasobami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz systemem zaangażowania społecznego. Staramy się zwrócić uwagę na każdy pojawiający się ruch i na bardzo subtelne odczucia komfortu i dyskomfortu. Terapia ta umożliwia odnowienie kontaktu z własnym ciałem, uwolnienie trudnych emocji i napięć utrzymywanych czasem w tkankach latami, rozluźnienie i zwiększenie przepływu energii a także poprawienie czucia swoich zasobów wewnętrznych. 

Somatic Experiencing® opiera się na obserwacji dziko żyjących zwierząt, które pomimo stałego zagrożenia jakie niesie ze sobą życie w środowisku naturalnym, bardzo rzadko ulegają traumie i nie wykazują cech PTSD czyli zespołu stresu pourazowego, co w ogromnym stopniu dotyczy ludzi. Zwierzęta korzystają z wrodzonych mechanizmów regulowania i rozładowywania wysokiego poziomu pobudzenia związanego z zachowaniami obronnymi nastawionymi na przetrwanie. Dzięki tym mechanizmom zwierzęta mają wrodzoną odporność na traumę i nawet po bardzo groźnych doświadczeniach, są w stanie płynnie wrócić do normalnego życia i funkcjonowania.
Nieszczęściem człowieka jest to, że jako ssak lepiej rozwinięty i uplasowany wyżej w hierarchii rozwoju dysponuje korą nową czyli intelektem, a w związku z tym kontrolą, a także układem limbicznym, który odpowiada za zachowania emocjonalne i społeczne, więc nie pozwala sobie na zachowania wynikające z wrodzonych mechanizmów regulacji płynących z mózgu gadziego, dzięki którym możemy uwolnić napięcia.

Kultura, religia i przekazy rodzinne kategorycznie dyskryminują pewne zachowania i reakcje, co powoduje, że jesteśmy podatni na straumatyzowanie jak żaden inny ssak. 

Dobrą wiadomością jest to, że impuls do pozbycia się napięcia i traumy z ciała jest aktywny całe życie i w dowolnym momencie, nawet po wielu latach, możemy wrócić do trudnego doświadczenia i uwolnić się od tego, co nas ogranicza. Są takie doświadczenia, po których bardzo trudno się podnieść, ale zawsze można sobie pomóc i dać sobie szansę na lepsze, pełniejsze życie.
Copyright ©2022 AKADEMIA PRACY Z CIAŁEM, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem